Odborný portál pro starosty a zastupitele

co_je_to_eGovernment

Co je to eGovernment?


V poslední době je možné slyšet pojem eGovernment v různých spojeních. Mnoho z nás si ale neuvědomuje, jaká je hlavní myšlenka eGovernmentu, jaké jsou jeho cíle a co vše pod eGovernment spadá.

V širším pojetí znamená eGovernment elektronizaci veřejné správy. Cílem tedy je modernizace veřejné správy za pomoci nových možností informačních a komunikačních technologií. Díky využití těchto nástrojů je možné zkvalitnit služby poskytované veřejnosti, zprůhlednit a zrychlit procesy probíhajících ve veřejné správě a zavedení informačních technologií do agend veřejné správy na všech úrovních veřejné správy.

Hexagon veřejné správy

Hexagon_verejne_spravy
Hexagon veřejné správy [Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky]

Ministerstvo vnitra říká, že jednou z možností jak hledět na veřejnou správu je si ji představit jako hexagon, tedy šestiúhelník. Jeho jednotlivé vrcholy symbolizují prvky veřejné správy, které jsou pro ni klíčové a musí být vzájemně propojeny.

Občan – nejdůležitější prvek hexagonu, protože je klientem veřejné správy. Proto je třeba občanů usnadnit komunikaci s úřady a co nejméně je omezovat nadbytečnou regulací. Zároveň by měla veřejná správa být v co největší míře průhledná a otevřená.

Úředník – stavební kámen veřejné správy. Na úředníky by mělo být nahlíženo stejně, ať se jedná o úředníka ministerstva nebo úředníka  obecního úřadu.  Také musí být vyžadována vysoká kvalita jejich výkonu a průběžné vzdělávání. 

Legislativa – základ kvalitní veřejné správy. Legislativa by měla být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější aby nezpůsobovala zbytečnou byrokratickou zátěž.

Organizace – způsob  a umístění výkonu veřejné správy. Je důležité, aby co největší množství agent bylo možné vyřešit na jednom místě. Vždy ale musí být rovnováha mezi maximálním přiblížením občanovi a efektivní vynakládáním veřejných prostředků.

Technologie – nástroj změn, ne ale cíl samotný. Při zavádění nových technologií by nemělo dojít k přenesení administrativní zátěže z občana na úřad. Cílem by vždy měla být minimalizace administrativní zátěže u všech zúčastněných.

Finance – by vždy měly být na první místě. Systému tvoření rozpočtů, alokování zdrojů na jednotlivé aktivity a provázání rozpočtů se strategickými prioritami je třeba věnovat velkou pozornost

Symbol eGovernmentu

eGON byl po dlouhou dobu jediným symbolem eGovernmentu. Protože má představovat živý organismus, fungování jeho jednotlivých částí je vzájemně propojené a podmíněné. eGon má na starosti pro transformaci veřejné správy a komfort občanů důležité projekty jako Czech POINT, datové schránky nebo základní registry.

eGON
Symbol eGovernmentu eGON [Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky]

eGon má nyní k sobě ještě druhý symbol – moderní partnerku Klaudii, která do českého eGovernmentu přináší cloud computing. Funguje tedy jako privátní cloud veřejné správy.  Klaudie má díky prostředkům cloud computingu zajistit, aby byly ICT projekty nejen efektivnější a levnější. Mají také umožnit přechod od současného stavu blížícího se správě majetku k modelu poskytování a odebírání služeb.

Klaudie
Symbol eGovernmentu Klaudie [Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky]

Výhody a nevýhody eGovernmentu

U eGovernmentu určitě najdeme výrazně více výhod než nevýhod. Mezi největší výhody určitě můžeme počítat dostupnost informací a usnadnění komunikace veřejnosti s úřady. Díky evidenci základních registrů jsou údaje občanů dostupné na všech kontaktních místech. Navíc se každá změna propíše do všech registrů díky průběžné aktualizaci údajů každých 24 hodin.

Velkou nevýhodou je, že je eGovernment závislý na internetovém připojení. To je sice v dnešní době samozřejmostí, ale ukazuje se, že se zhoršující se dostupností internetu upadá i kvalita služeb eGovernmentu na lokální úrovni.

Jan Ružička

Jednatel ve firmě šéfbot s.r.o.

Firma šéfbot se zabývá tvorbou komunikačního nástroje chatbot. Mezi stovky jejich klientů patří mimo jiné také ty největší tuzemské organizace. Snaží se chatboty dělat tak, aby vždy byli orientováni na výsledek, byli chytří a přinesli návštěvníkům webových stránek přidanou hodnotu, protože náš cíl je stejný – spokojený uživatel.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!