Odborný portál pro starosty a zastupitele

samosprava_a_podnikatele

Přilákejte podnikatele do regionů


Mnoho obcí se potýká s odlivem mladých lidí či slibných investic. Jde tomu ale zabránit? Co můžeme udělat, aby regiony zůstaly atraktivní?Jak udržet další generace či přitáhnut nové investice?

Odliv lidí do lákavějších regionů

Mladí lidé se stěhují nejčastěji kolem velkých měst, jak je vidět z obrázku. Zde je čeká cenově přijatelnější bydlení a zároveň snadná dopravní obslužnost směrem k velkým městům. Ta poskytují pestré možnosti. Nabízejí vzdělávání, volnočasové vyžití či pracovní příležitosti. Právě vytváření atraktivních pracovních pozic je však oblast, se kterou mají samosprávy možnost něco udělat. Ať už přímo nebo přes přilákání investic.

Příliv/odliv lidí do 29 let stěhováním, zdroj: ČSÚ

Atraktivní regiony lákají investice

Průmyslová zóna

Jeden z velmi důležitých faktorů atraktivity je kvalitní průmyslová zóna. Zde si můžeme představit lákavé plochy vhodné pro výstavbu či skladování. V ideálním případě jsou připravené pro stavbu a zasíťované. Nemusí se přímo jednat o majetek obce, nicméně je dobré mít vyřešené majetkoprávní vztahy. Případné komplikace by totiž mohly investora odradit.

Coworkingová centra

Dalším zásadním bodem je samozřejmě kvalifikovaná pracovní síla. Samospráva sama o sobě nic nenadělá s tím, že v malé obci není univerzita. Nicméně se může snažit přilákat cenné lidi zpět například na atraktivní podpůrnou inovační infrastrukturu.

Zajímavou příležitostí v tomto směru jsou takzvaná coworkingová centra. Jedná se o prostory, které poskytují plnohodnotné kancelářské zázemí. Uleví zejména malým firmám či odborníkům na volné noze, česko-anglickým výrazem „freelancerům“. Tito lidé pak docházejí do coworkingového centra a plně ho využívají jako svou kancelář či reprezentativní prostory. Tímto způsobem se náklady na kanceláře pro malé firmy sníží, díky čemuž se město stane přitažlivějším.

Coworking v praxi, zdroj: Pixabay

Zároveň v takovém místě dochází k setkávání podnikavých lidí. Každodenně se zde vytváří kontakty, což povede k dalšímu rozvoji vašeho regionu. Coworkingová centra ještě navíc umožňují i pořádání různých akcí a přednášek. Cílovou skupinou by mohli být třeba studenti středních škol, protože by zde mohli navázat kontakty. Propojení teorie a praxe může studenty inspirovat. Poté se díky tomu mohou zapojit do zajímavých podnikatelských příležitostí. Tímto způsobem by zůstali v regionu a přispívali by nadále jeho rozvoji. Přesto, že je dnes většina takových míst provozována soukromě, existují i prostory provozované městem.

Moderní radnice pro atraktivní region

V neposlední řadě je tu aktivní přístup radnice a její schopnost komunikace. Zde se vyplatí investovat do nových informačních technologií. Jednou takovou je například automatický informační asistent. Podnikatel, který má zájem investovat ve vaší obci či regionu se díky personalizovanému obsahu dozví přesně, co potřebuje. A to klidně v i neděli večer, protože automatický informační asistent pracuje neustále. Samospráva navíc dostane cenné informace v podobě přehledné analýzy. O této analýze jsme napsali zde. Asistent odpoví, na co se ho uživatelé nejvíce ptají. Tím poskytne radnici dobré návrhy, kam směřovat své úsilí.

Zdroje: CzechInvest, ČSÚ

Jan Ružička

Jednatel ve firmě šéfbot s.r.o.

Firma šéfbot se zabývá tvorbou komunikačního nástroje chatbot. Mezi stovky jejich klientů patří mimo jiné také ty největší tuzemské organizace. Snaží se chatboty dělat tak, aby vždy byli orientováni na výsledek, byli chytří a přinesli návštěvníkům webových stránek přidanou hodnotu, protože náš cíl je stejný – spokojený uživatel.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!