Odborný portál pro starosty a zastupitele

Co je to smart cities

Jak můžete z vaší obce nebo města udělat smart city?


Smart city, v překladu do češtiny “Chytré město”. Ale musí se jednat pouze o města? Podle nás může i malá obec být Smart city. Jak se na tuto cestu vydat a co přesně koncept “Smart cities” představuje?

Co jsou vlastně Smart cities?

 Koncept Smart cities nemůžeme brát jako stav. Spíše se jedná o postupný proces, který nás vede k udržitelnému rozvoji měst. Toho můžeme dosáhnout zefektivněním již zaběhlých procesů. Velkou pomoc při tom poskytují digitální řešení a nové technologie, protože z jejich zapojení benefitují jak občané, tak místní firmy a samosprávy.

Co Smart cities řeší?

Jednou z oblastí, kterých se Smart cities dotýkají, je energetika. Zároveň jde o oblast, která v poslední době dost rezonovala společností. A jak vypadá energeticky “chytré” město? Zásadní je mít dobře řešenou spotřebu městských budov a podporovat jejich úspornost. Dále je na místě využívat a podporovat energii z obnovitelných zdrojů či kombinovanou výrobu energie a tepla a bezpečně ji začlenit do městské sítě. V neposlední řadě je to zajištění ekologického řešení pro městské služby jako například osvětlení obce či nakládání s odpadem.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Mezi další řešené oblasti, jako je vzdělávání či sociální služby, patří i udržitelná doprava. Tu podle konceptu chytrých měst může zajistit kvalitní územní propojení, zatraktivnění veřejné dopravy či podpora nemotorové dopravy. Díky těmto složkám je možné zvýšit kvalitu života, komfort a bezpečí občanů.

Jak být smart již dnes?

Největší uplatnění konceptu vidí Ministerstvo pro místní rozvoj mimo jiné v zavádění moderních informačních a komunikačních technologií. Tyto technologie napomáhají účinně a transparentně spravovat město. Díky tomu patří mezi hlavní funkční a stavební nástroje Smart cities a nelze bez nich realizovat kvalitní výstupy v jiných oblastech tohoto konceptu. Jednou z takových technologií, již dnes běžně dostupných, je automatický informační asistent. Právě takový asistent, jinak také zvaný chatbot, umožňuje zefektivnění komunikace mezi občanem a radnicí. Tím časově významně ulehčí oběma stranám. Navíc poskytne analýzu jeho využití, čímž samosprávě pomůže s poznáním, co občany skutečně zajímá a kam potenciálně nasměrovat své soustředění. Takováto data navíc mohou poté být využita v rámci open data, otevřených dat, což je další krok směrem k chytrému městu. 

Koncept Smart Cities je proces, který nás bude v příštích letech nadále provázet. Jeho vize je zlepšit životní úroveň nás všech a zajistit že předáme naši zemi a naše města dalším generacím v pořádku. Francouzský autor Antoine de Saint-Exupéry řekl: “Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.” – smysl této myšlenky lze naplnit díky Smart Cities. A krok směrem k nim může udělat jakákoli obec či samospráva již dnes.

Věříme, že i ten nejmenší obecní úřad v České republice by měl být svým občanům přístupný 24/7. Občani, včetně těch, kteří v obci nebydlí, ale mají zde občasné závazky, by měli jednoduše zjistit, co je zajímá, aniž by museli fyzicky zajít na radnici nebo se svým dotazem telefonovat. Právě k tomu mohou využít náš nástroj pro samosprávy – automatický informační asistent – jednoduše, bez registrace a stahování. Chcete zjistit, jak náš nástroj funguje? Stačí vyplnit formulář níže a my vám na krátkém nezávazném webináři vše vysvětlíme.

Zdroje: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropská komise, Smart česko

Jan Ružička

Jednatel ve firmě šéfbot s.r.o.

Firma šéfbot se zabývá tvorbou komunikačního nástroje chatbot. Mezi stovky jejich klientů patří mimo jiné také ty největší tuzemské organizace. Snaží se chatboty dělat tak, aby vždy byli orientováni na výsledek, byli chytří a přinesli návštěvníkům webových stránek přidanou hodnotu, protože náš cíl je stejný – spokojený uživatel.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!