Odborný portál pro starosty a zastupitele

Budoucnost eGovernmentu v ČR


Jednotlivé prvky eGovernment, jako je například Czech POINT nebo Datová schránka, občanům usnadňuje komunikaci s veřejnou správou. Podle Ministerstva pro místní rozvoj ale prvky eGovernmentu, konkrétně odesílání formulářů elektronicky, využívá jen 52 %¹ českých uživatelů. Tak nízký počet uživatelů je nejspíše kvůli malému množství úkonů, které je možné vyřídit elektronicky a kvůli složitosti systému pro uživatele.

Další rozvoj eGovernmentu je tedy klíčový. Jeho cílem by mělo být sjednocení kvality a dostupnosti pro občany a také větší transparentnost veřejné správy. 

eVolby

Dalším prvkem, který by se měl v budoucnosti stát součástí eGovernmentu jsou eVolby. Ty by občanům umožnily volit on-line z pohodlí domova. K ověření totožnosti voliče by stačil elektronický voličský průkaz nebo datová schránka. Občan by nejspíše pro volby využili Portál občana, který by rozpoznal, do jakého volebního obvodu občan patří a nabídl mu správné hlasovací lístky. Zatím je tento systém jen ve fázi návrhu a nemusí takto v budoucnu fungovat. 

Logickým mezikrokem, mezi stávajícím průběhem voleb a plně elektronickým, je využití elektronického hlasování ve volebních místnostech. Občan by se tedy stejně musel dostavit do volební místnosti, ale svůj hlas by zanesl rovnou do elektronického hlasovacího zařízení – nejspíše počítače. Velkou výhodou je, že jsou hlasy sčítány automaticky a nemůže zde dojít k chybě při sčítání. Navíc mohou využít elektronické hlasování i ti, kteří nemají datovou schránku nebo elektronický občanský průkaz. Svou identitu bude možné ověřit i u pracovníka, jako je zvykem i nyní.

Další prvky

Podle Ministerstva pro místní rozvoj je pro eGovernment na roky 2021-2027 naplánováno několik změn. Ty by zpřístupnily prvky eGovernmentu aby je mohlo využít co nejvíce občanů. Tyto změny jsou hlavně zaměřeny na elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, jako je například eHealth, eJustice nebo eEducation.

Také se v nastávající letech bude řešit kybernetická bezpečnost eGovernmentu v ČR. Navrhována je podpora elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, automatizace zpracování digitálních dat, kybernetická bezpečnost a další.

Jelikož jsou ale tyto změny hrazeny z fondu Evropské Unie, oblast podpory a výše finančních prostředků jsou zatím projednávány Evropskou komisí. Nové informace ohledně vývoje eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti budou zveřejněny, jakmile budou sjednány a schváleny Evropskou komisí.

(¹Zdroj: https://irop.mmr.cz/getmedia/8ea80e24-d4c3-4c35-8315-eb4923428861/PD-IROP-2021-2027_20210317.pdf.aspx?ext=.pdf)

Jan Ružička

Jednatel ve firmě šéfbot s.r.o.

Firma šéfbot se zabývá tvorbou komunikačního nástroje chatbot. Mezi stovky jejich klientů patří mimo jiné také ty největší tuzemské organizace. Snaží se chatboty dělat tak, aby vždy byli orientováni na výsledek, byli chytří a přinesli návštěvníkům webových stránek přidanou hodnotu, protože náš cíl je stejný – spokojený uživatel.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!