Odborný portál pro starosty a zastupitele

Služby advokáta pro samosprávu

Služby advokáta pro samosprávu


Předpokládaná doba čtení: 6 minut

Zastupování před soudem, vystupování před úřady, sepisování právních listin a udělování právních rad – klasika, kterou si s povoláním advokáta spojí snad každý.

Ale věděli jste, že advokátní profese je daleko pestřejší a obnáší i mnohé další rozmanitosti? Advokát se denně zaobírá i celou řadou dalších záležitostí. Pokud se chcete dozvědět, jaké to jsou a jaké služby advokáta pro samosprávu byste mohli využít, čtěte dál!

Advokátní úschova peněz

Úschova peněz patří na paletě doplňkových služeb mezi advokátovi základní barvy. Ani naše advokátní kancelář není výjimkou, úschovu peněz vám bez obtíží zajistíme.

Kdy a za jakých podmínek úschova probíhá?

Klienti této služby využívají například v momentě, kdy se chystají uzavřít smlouvu, která obnáší převod většího obnosu peněz. Mají ovšem smluveno, že tato finanční transakce proběhne v závislosti na kroku, který má podniknout druhá strana smlouvy. Může jít třeba o zaslání originálu dokumentů.

Klientům se pochopitelně nechce zaslat peníze jako první v obavě, aby dané dokumenty obdrželi. A druhé straně smlouvy se zase nechce jako první odeslat dokumenty – co kdyby se k penězům nedostali? A právě v tuto chvíli vstupuje do hry advokátní úchova peněz.

Klient do ní uschová zmíněný obnos a advokát je přepošle druhé straně teprve v momentě, kdy vidí, že podmínky smlouvy byly dodrženy a zmíněný krok byl učiněn. Pokud se podmínky nenaplní, peníze z úschovního účtu zase pošle zpět. Jistotu tak pociťují obě smluvní strany, protože advokát vystupuje jako nestranný účastník jejich vztahu a peníze jsou u něj uloženy v bezpečí.

Advokát je ze zákona povinen mít každou ze svých peněžních úschov na jednotlivých účtech. Klient proto nemusí mít strach ani z toho, že by advokát o uchovaných částkách ztratil přehled.

Advokátní úschova listin

Stejně tak advokátní úschova listin je pro advokáta téměř denním chlebem. Může jít o podobný případ jako tomu bylo u advokátní úschovy peněz, tedy o posílení jistoty mezi dvěma smluvními stranami. Advokát proto vydá uschované listiny teprve tehdy, kdy smluvní strany splnily, co jim smlouva ukládala.

Advokát může ale uschovat i listiny, u kterých se klient zkrátka obává, že by mohlo dojít k jejich ztrátě nebo zničení. Příkladem tak můžeme uvést třeba dluhopisy, akcie nebo jiné cenné papíry. To samé platí i o originálech smluv, závěti, uznání dluhu a mnoha jiných dokumentech, které jsou pro klienta cenné. I s touto službou si naše advokátní kancelář poradí bez nejmenšího zaváhání.

Prohlášení o pravosti podpisu

Chystáte se prodat nebo koupit dům? Odmítá úředník přijmout plnou moc, kterou mu předkládáte? Nebo třeba zakládáte společnost s ručením omezeným, abyste nakopli své podnikání? V těchto a mnohých dalších případech budete potřebovat ověřit podpis na listině, kterou po vás požadují.

Na advokáta se můžete beze všeho i nyní obrátit. Postačí vám pouze průkaz totožnosti, typicky občanský průkaz nebo cestovní pas. Advokát se o všechno další postará, a to se ani nemusí jednat o listinu, kterou sám sepsal. K vašemu dokumentu připojí prohlášení o pravosti podpisu a váš dokument ihned nabude mnohem větší váhy v očích nejednoho úřadu.

Nesmí se ale jednat o listinu psanou v jiném než českém nebo slovenském jazyce. I k takové listině se ovšem dá vytvořit úředně ověřený překlad a advokátovi poté nestojí v cestě nic.

Autorizovaná konverze dokumentů

Přejete si na patřičný úřad zaslat dokument, který je vyžadován v originále, ale již ho nestíháte poslat poštou anebo poštovní služby v obavě o ztrátu dokumentu raději ani nezvažujete? Máte originál listiny pouze v elektronické formě, ale potřebujete ji hmatatelně přiložit k vašemu podání? I za těchto okolností můžete zajít za advokátem.

Ovládá totiž službu zvanou autorizovaná konverze dokumentů. Ať už z listinné do elektronické formu anebo naopak z elektronické do listinné formy, advokát zajistí tuto změnu bez ztráty stejné právní účinnosti jako měl původně.

Mediace

Na spory, hádky a konflikty narazil v životě bez pochyby každý z nás. Pro urovnání takové situace se člověk samozřejmě může vydat cestou soudního rozřešení, ale tato cesta není zdaleka ta nejlepší pro udržení mezilidských vztahů.

Ačkoliv svůj nárok můžete vyhrát a v celém sporu tedy „zvítězit“, mnohokrát to povede k takovému zhoršení mezilidských vztahů, že se dané křivdy již nikdy nemusí podařit napravit. Odpověď na otázku, jak se domoci svých práv a zároveň za sebou nespálit všechny mosty, je právě mediace!

Může jít pouze o drobnost, kdy vám sousedova jablka přepadávají na vaši stranu zahrady a dělají tak z vašeho pěstovaného pažitu skládku, anebo o těžkou životní situaci, kdy si v rodině rozdělujete pozůstalost po zesnulém členu rodiny. I v takových případech je tu pro vás advokát, který se v roli mediátora pokusí najít tu nejlepší a nejsmírnější cestu pro zúčastněné a provést všechny strany klidným ale efektivním jednáním.

Výsledkem je přijatelné řešení celé situace. Role mediátora je tak pro advokátovy klienty bez nejmenší pochyby naprosto klíčová.

Výpisy z katastru nemovitostí

Chystáte se koupit si svůj vysněný dům, ale máte obavu, zda dokážete sami bez pomoci zjistit, jestli tu není nějaké zástavní právo nebo věcné břemeno, které ho může zatěžovat? V krajních případech může jít i o nepohodlné osoby s právem na dožití právě ve všem plánovaném domě, kteří by ho obývali zcela po právu.

Nezoufejte. Také v tomto případě vám advokát nabízí pomocnou ruku. Zajistí patřičný výpis z katastru nemovitostí a vysvětlí vám, co přesně v něm dané zápisy znamenají.

Spolupráce s notáři, znalci, soudními exekutory a jinými odborníky

Advokát je také pouze člověk a na některé činnosti nestačí anebo není oprávněn je provést. Jelikož se ale pohybuje v právním prostředí a při výkonu povolání potká nemalou řadu profesionálů z jiných odvětví, zajistí svým klientům potřebnou pomoc i od jiných odborníků.

Téměř s jistotou tak klientům zprostředkuje služby notáře, znalce, soudního exekutora nebo třeba jiného advokáta se specializací právě na problém, který klienta sužuje.

Mgr. Jana Průchová, advokátka

Jednatelka v Průchová & Pelán, advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář s generální praxí. Naše expertíza je z pohledu samosprávných subjektů, tedy obcí a krajů, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí a pracovního práva. Pomůžeme Vám například sepsat smlouvu, prodat či pronajmout nemovitost či úspěšně projít soudním sporem.

Jste starosta nebo zastupitel? Rádi vám s tímto tématem pomůžeme!